Principalele Servicii

      Principalele servicii  desfăşurate de către UGIR-1903 Filiala Dolj

Menţinerea unei legături permanente cu administraţia publică locală pentru a susţine interesele membrilor săi  susţinând introducerea în bugetele locale  a unor activităţi specifice dezvoltării economiei judeţului Dolj (UGIR-1903 Filiala Dolj este membru în Comisia Judeţeană de Dialog Social şi participă la negocierea Contractelor Colective de Muncă pe ramură);

Promovarea continuă a solidarităţii patronale în scopul creşterii prestigiului instituţiei patronatului şi a contribuţiei acesteia la dezvoltarea şi modernizarea economiei româneşti;

 

 

  • participarea la constituirea unor consorţii locale în vederea susţinerii de proiecte importante pentru economia judeţului Dolj (Parcul Industrial Craiova, Piaţa de Gross Craiova, dezvoltarea capacităţii judeţului Dolj pentru conceperea şi implementarea unor proiecte cu finanţare europeană);
  • susţinerea unor propuneri pentru adoptarea unor reglementări legale şi modificarea legislaţiei existente pe domenii;

 

  • susţinerea unor propuneri pentru adoptarea unor reglementări legale şi modificarea legislaţiei existente pe domenii;
  • organizarea unor conferinţe, seminarii, cursuri de formare profesională pe diverse teme de interes pentru membrii săi;

img

  • informarea membrilor săi în legătură cu posibilitatea de accesare a programelor cu finanţare europeană;
  • informarea privind mediul de afaceri local şi regional şi a direcţiilor de dezvoltare durabilă a acestora;
  • participarea la misiuni economice organizate de Guvernul României.